Søk om midler fra Det norske komponistfond

Skriver du musikk til en konsert? Eller har du bestilt et verk? Da kan du søke Det norske komponistfond. Årets første søknadsfrist er allerede 2. mars.

 / 01/03/2021 /

Det norske komponistfond er en stiftelse som skal stimulere til musikkskaping i alle sjangre. Det gjør de først og fremst gjennom å støtte bestilling av ny musikk fra komponister som bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Fondet er opprettet med hjemmel i lov om avgift til Det norske komponistfond. Etter loven må TONO, som et selskap som driver mellommannsvirksomhet for opphavere til musikkverk, betale en årlig avgift to prosent av bruttoinntekt. Det er kun TONO som omfattes av denne loven. Det norske komponistfonds midler skriver seg med andre ord fra TONO.

Fondet har to søknadsfrister i året. I 2021 kan du søke tirsdag 2. mars klokken 13:00 og lørdag 2. oktober klokken 13:00.

Les mer om Det norske komponistfond her.

Fondet kan både søkes av både musikkskapere og bestillere.