Søknadsfrist for Fond for Lyd og Bilde 2. februar 2022

Er du en profesjonell opphaver som bor og driver i Norge? Da kan du søke om prosjektstøttestøtte og markedsføringsstøtte fra Fond for Lyd og Bilde innen fristen 2. februar 2022 kl 13:00.

 / 19/01/2022 /

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor blant annet musikk.  

Det er flere ulike tilskuddsordninger under Fond for lyd og bilde. Til fristen den 2. februar er følgende ordninger særlig relevante for opphavere:

Midlene i de tre nevnte prosjektstøtteordningene skal brukes til henholdsvis innspilling av musikk, komposisjon av musikk, tekst til musikk og til manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner.

I ordningen Markedsføring av musikkutgivelser samt musikkvideoproduksjon er det markedsføringstiltaket som er prosjektet man søker midler til. Den ferdig innspilte musikken må vedlegges søknaden. I tillegg til annonsering, PR-tiltak, promotering og så videre i forbindelse med musikkutgivelsen kan man også søke midler til å produsere en musikkvideo som et visuelt virkemiddel for å skape publisitet omkring en musikkutgivelse.

Du kan lese om Fond for Lyd og Bilde på Kulturrådets nettsider. Der finner du også søknadsskjema. Her er relevante direktelenker: