Søk på NMFFs reise- og prosjektstipend!

Norske Musikkforleggerforening (NMFF) skal også i år dele ut reise- og prosjektstipend til norske musikkforlag som arbeider for norske komponister og låtskrivere. Søknadsfristen er i år satt til 15. november.

 / 15/10/2012 /

– Vi fikk i fjor støtte til en av våre komponister, Mats Lie Skåre, som har begynt å gjøre seg bemerket, blant annet med tre topplisteplasseringer i Japan og en 2. plass på Billboard. Han jobber stadig mer fra utlandet, og hatt stor nytte av prosjektstipendet han ble tildelt av NMFF i fjor, forteller Steinar Fjeld, daglig leder i Warner Chappell Norge. – Dette er et viktig stipend for norsk musikkforleggermiljø. Vi trenger noen suksesshistorier, og dette stipendet kan bidra til at talenter for eksempel kan få reist til songcamps, MIDEM og så videre, og knytte viktige kontakter.

Stipendet har vært utdelt i en årrekke, og i år, som i fjor, deles det ut stipender til henholdsvis reiser og prosjekter. I fjor ble det delt ut 9 reisestipender og 11 prosjektstipender på bakgrunn av henholdsvis 12 og 14 søknader.  – Stipendet skal bidra til å profesjonalisere og stimulere norske forlag som jobber for norske opphavsmenn.  Midlene skal brukes til det beste for norske musikkforlag og deres norske låtskrivere og komponister slik at de kan styrke og befeste sin posisjon i kultur-Norge, sier NMFFs generalsekretær Cathrine Ruud. Stipendets midler kommer fra de kulturelle midlene i Tono, som skal benyttes til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom Tonos gruppeforeninger Norsk Komponistforening, NOPA og NMFF. Midlene skal være en hjelp for å kunne gjennomføre oppgaver til fremme av norsk skapende tonekunst og norske musikkverk.