Søk Prøysen-arbeidsstipend

I 2014 ville Alf Prøysen ha fylt 100 år. «Prøysen 2014» utlyser i denne sammenheng et arbeidsstipend på 250 000 kroner. Søknadsfrist er 10. november 2014.

 / 17/10/2013 /

«Prøysen 2014» ønsker å bidra til at det blir skapt ny kunst inspirert av Alf Prøysens forfatterskap. Stipendet skal ligge til grunn for et prosjekt som tenkes presentert under Prøysenpris-utdelingen i 2015. Prosjektet skal være uavhengig av genre, og videreføre arven etter Prøysen.  Prosjektet kan ta utgangspunkt i Prøysens eget verk, men det kan også være inspirert av det eller være i hans ånd. At prosjektet skal presenteres under prisutdelingen i 2015, forutsetter en karakter av framføring eller forestilling. 

Prosjektsøknad med prosjektbeskrivelse og budsjett må være levert Prøysen 2014 . Stipendet blir overrakt mottakeren 19. januar i Det Norske Teatret.

Søknader og spørsmål om stipendet sendes elektronisk til Prøysen 2014 ved Kultursjef i Ringsaker kommune, Asle Berteig:

innledes Prøysenåret, Prøysen 2014, med utdeling av Prøysenprisene på Det Norske Teatret. Prisene består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Prøysens hederspris.

markeres Alf Prøysens hundreårsdag med åpning av det nye Prøysenhuset ved Prøysenstua, på Rudshøgda i Ringsaker. Dette markerer også åpningen av Prøysenfestivalen.  

avsluttes jubileumsåret med Festforestilling i Det Norske Teatret.

I tillegg til disse hovedarrangementene blir det et stort antall nasjonale, regionale og lokale arrangement i regi av landets ulike profesjonelle kulturinstitusjoner og amatørkulturinstitusjoner.

 

Foto: Johan Brun, brukt med tillatelse fra Prøysenhuset