Søk stipend fra Musikkforleggerne

Interesseorganisasjonen Musikkforleggerne har en stipendordning øremerket musikkforlag, og nå er det åpent for å søke – fristen er 1. juni kl. 12.

 / 22/05/2017 /
Interesseorganisasjonen Musikkforleggerne har en stipendordning øremerket musikkforlag, og nå er det åpent for å søke – fristen er 1. juni kl. 12.

Foto: istockphoto

Stipendene skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til det beste for norske musikkforlag, og bidra til å profesjonalisere musikkforlagsmiljøet.

Nye retningslinjer
Dersom du har søkt på stipend fra Musikkforleggerne tidligere må du være oppmerksom på at det er enkelte nye retningslinjer rundt stipendene i år. Derfor må du lese godt gjennom informasjonen på Musikkforleggernes nettsider. Nytt av året er blant annet at våre stipender skal deles ut to ganger i året med frist 1. juni og 1. desember. Ad hoc-midler blir også delt ut i i to perioder som går fra 1. juni – 31. desember og 1. januar – 31. mai. Alle registrerte musikkforlag kan søke på stipendene i hver kategori en gang i løpet av hver periode.

Husk å søke innen 1. juni kl. 12. Svar på søknadene vil bli gitt innen en måned. Dersom du har spørsmål vedrørende søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan du sende det du har på hjertet til: marita@musikkforleggerne.no

Mer informasjon om stipendene finnes her: http://www.musikkforleggerne.no/stipend/