Søk om støtte fra Komponistenes vederlagsfond

Yrkesaktive komponister kan få støtte fra Komponistenes vederlagsform i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend. Fristen er 2. September kl. 13.

 / 19/08/2016 /
Yrkesaktive komponister kan få støtte fra Komponistenes vederlagsform i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend. Fristen er 2. September kl. 13.

Komponistenes Vederlagsfond administreres av Musikkfondene, og har som formål å støtte skapende tonekunst uavhengig av sjangre. Støtten skal gå til de komponister som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

Dersom du er en slik yrkesaktiv komponist, og ønsker å søke, så gjør du dette på nett. Søknadsskjemaet vil ligge tilgjengelig frem til kl. 13 den 2. september. Du finner skjemaet, fondets vedtekter og annen relevant informasjon ved å gå hit på Musikkfondenes nettsider.

Musikkfondene har også andre fond som kan være relevante for mange av TONOs medlemmer. Les om de ulike fondene ved å gå til Musikkfondenes nettsider.