Søk støtte fra Det norske komponistfond

Det norske komponistfond skal fremme skapende tonekunst uavhengig av musikalsk sjanger. Høstens søknadsfrist er 2. Oktober kl. 13. Vær oppmerksom på at det kun er bestillere av musikkverk som kan søke støtte fra fondet.

 / 28/09/2016 /
Det norske komponistfond skal fremme skapende tonekunst uavhengig av musikalsk sjanger. Høstens søknadsfrist er 2. Oktober kl. 13. Vær oppmerksom på at det kun er bestillere av musikkverk som kan søke støtte fra fondet.

 

Musikkfondene.no sine nettsider er fondets formål definert som følger:

”Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist. Fondet gjør dette primært ved å innvilge søknader om finansiering av bestillingsverk og prosjektverk.”

Hvem kan søke?
Man kan søke om støtte innenfor alle musikalske sjangre, men det er et særpreg ved dette fondet at det kun er bestillere av musikk som kan søke. Det er med andre ord ikke anledning for komponister eller tekstforfattere til å søke om støtte til seg selv. Bestillere kan for eksempel være organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, prosjektansvarlige og enkeltmusikere som er yrkesaktive som ”konserterende utøver”. På sine nettsider gir Musikkfondene følgende eksempler på mulige søkere: Jazz, rock- eller viseklubb, Musikkens Venner, festivaler, kulturhus, private arrangører, band/ensembler, soloartister/solister og tekstforfattere.

Midlene fondet har til disposisjon kommer fra TONO, som er pålagt ved lov av 9. april 1965, nr. 1, om avgift til Det norske komponistfond å betale en avgift til dette fondet. Kulturdepartementet har satt nivået til 2 prosent av brutto omsetning.

Les om Det Norske Komponistfond, søkerveiledningen, ”Ofte stilte spørsmål” og annen relevant informasjon på musikkfondene.no.