Foto: Istockphoto.com/Laurence Dutton

Nå kan du søke om TONO-stipend 2024

I 2024 er søknadsperioden for TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet fra onsdag 6. mars kl. 10.00 til tirsdag 16. april kl. 15.00. Her kan du lese om søknadskriteriene og hvordan du søker.

 / 06/03/2024 /

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter skal bidra til å stimulere til skaping av nye musikkverk og ny musikklyrikk. Du kan søke på stipendet på medlemstjenesten Mitt TONO. Klikk på menyvalget «Stipend» for å gå til søknadsskjemaet.

Søk i medlemsportalen Mitt TONO her.

– Det er en av TONOs oppgaver å arbeide for nyskaping av musikk. Det gjør vi gjennom vårt ordinære arbeid med å lisiensiere musikk og avregne penger for bruk av musikken til rettighetshaverne, men også gjennom våre stipendordninger. Vi vet at det hvert år skapes og fremføres mye musikk som en direkte følge av stipendene våre, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn, som bistår stipendkomiteen i deres arbeid.  

Kriterier for å søke

Søkere til TONO-stipendet må være medlem av TONO, og skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning de tre foregående år på minimum kr 5 000 per år. Det er viktig at du setter deg grundig inn i søknadskriteriene, som du finner her. Du vil der blant annet se at det er helt sentralt at du kun kan søke om stipend som vil bidra til at ny musikk vil bli skapt. 

For å kunne søke på «Unge Talenter»-stipendet må du være TONO-medlem i alderen 17 til 23 år – født mellom 01.01.2001 og 31.12.2007. Vær obs på at du kun kan søke på ett av de to stipendene. Les mer om kriteriene for å kunne søke, og hva du bør legge vekt på i din søknad, ved å klikke her.

Søk innen 16. april

Endelig søknadsfrist er tirsdag 16. april klokken 15:00, men vi oppfordrer deg til å søke så tidlig i perioden som mulig. Det gjør arbeidet med å håndtere søknadene mer overkommelig for TONOs ansatte.

Vær oppmerksom på at søknader som kommer inn etter fristen ikke vil bli vurdert. Som nevnt kan du kun søke på ett av stipendene. Du finner link til begge via innloggingstjenesten mitt Mitt TONO.

Har du glemt brukernavn og/eller passord til tjenesten, vennligst kontakt TONOs medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller e-post medlem@tono.no.