Søk TONO-stipend nå

Tiden er kommet for å søke om stipend fra TONO. I år, som i fjor, kan det søkes innen to kategorier: Ordinært stipend og Unge talenter. Søknadsfristen er 15. april.

 / 13/03/2013 /

TONO setter hvert år av midler fra det totalt innsamlede vederlaget til en stipendpott som kommer våre medlemmer til gode.

 – En av de viktigste årsakene til at vi har et TONO er at det skal bidra til å legge forholdene til rette for at ny musikk og ny tekst til musikk kan skapes. Stipendordningen er uttrykk for dette, og er dessuten viktige tilskudd til de som får innvilget sine søknader, sier stipendkomiteens koordinator Svein Korshamn. ­ Du kan søke om støtte til en lang rekke formål, så fremt det kan relateres til din skapende virksomhet. For å kunne søke på det ordinære stipendet må du ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år og normalt en gjennomsnittlig årlig avregning for fremføring i Norge de tre siste år på minimum kr. 5000,-.  Søknadene gis en helhetsvurdering basert på blant annet søknadens utforming og innhold, og dokumentasjon på tidligere og nåværende skapende aktivitet. Dette dokumenterer din gjennomføringsevne, samt at det også er av betydning med tanke på at stipendmidlene kommer fra vederlag TONO har krevet inn på vegne av de som har forvaltningskontrakt med TONO. Det finnes mange svært unge mennesker som skriver musikk i Norge. Mange er talentfulle, men har liten inntekt på den skapende virksomheten sin. Dette er bakgrunnen for stipendordningen «Unge talenter», som får midler fra TONOs gruppeforeninger NOPA og NKF. Stipendet deles ut til unge søkere .  Det eneste kravet er at du må være TONO-medlem og ikke eldre enn 21 år. Du kan kun søke på ett av stipendene. For å søke kan du lese mer om kriteriene og finne søknadsskjema om tidligere stipendmottaker Bendik Sells.