Trykningsstøtte

Søk trykningsstøtte av Komponistforeningen

Norsk Komponistforening inviterer alle som ønsker å utgi og/eller tilgjengeliggjøre musikkverk for allmennheten om å søke dem om trykningsstøtte. Fristen er 1. september.

Ordningen er åpen for alle komponister og profesjonelle utgivere som ønsker å gjøre et musikalsk åndsverk tilgjengelig slik at det kan oppleves for ettertiden.

Støtten kan søkes for dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister, for eksempel for partitur og stemmeskriving, eller foto-, video-, og/eller skriftlig framstilling.

At et verk kan spilles uten at komponisten er til stede, gjør at musikken lever videre og er til glede for hele samfunnet. Norsk Komponistforening, som er en av TONOs tre gruppeforeninger (NOPA og Musikkforleggerne er de to andre) administrerer ordningen på vegne av Kulturrådet.

Les mer om retningslinjene på Norsk Komponistforenings nettsider:
http://www.komponist.no/trykningsstotte/

Kontakt administrasjonen I Norsk Komponistforening hvis du har spørsmål:
http://www.komponist.no/kontakt-oss/