Miksebord_2_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

Søk Music Norway-tilskudd

Flere av Music Norways tilskuddsordninger har frist i dag, 1. juni. Den nye ordningen Kickstart 21 har frist 15. juni.

Music Norway er eksportkontoret for norsk musikk. Stiftelsen driftes av Kulturdepartementet og deler hvert år ut penger gjennom en rekke tilskuddsordninger for å legge til rette for musikkeksport.

De faste tilskuddsordningene har flere søknadsfrister i løpet av et år. For tre av ordningene under er første søknadsfrist 1. juni. For Kickstart 21 er nærmeste frist 15. juni.

Music Norways tilskuddsordninger

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.

Du kan lese mer om reisetilskudd her.

Markedsføringstilskudd med formål om å øke etterspørsel, interesse og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper internasjonalt – frist 1.juni, 1. mars, 1. september og 1. desember 

Du kan lese mer om markedsføringstilskudd her.

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.

Les mer om arrangørtilskudd her.

Kickstart 21 – Music Norway oppretter en midlertidig tilskuddsordning som skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning av samfunnet etter covid-19. Det blir nå mulig å søke om tilskuddsmidler til prosjekter som stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid. Målsetting er å øke interessen, etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt. Frist 15.juni, 15.mai, 15.august og 15.september.

Du kan lese mer om Kickstart 21 her.