Søk Music Norway-tilskudd

Flere av Music Norways tilskuddsordninger har frist i dag, 1. juni. Den nye ordningen Kickstart 21 har frist 15. juni.

 / 01/06/2021 /

Music Norway er eksportkontoret for norsk musikk. Stiftelsen driftes av Kulturdepartementet og deler hvert år ut penger gjennom en rekke tilskuddsordninger for å legge til rette for musikkeksport.

De faste tilskuddsordningene har flere søknadsfrister i løpet av et år. For tre av ordningene under er første søknadsfrist 1. juni. For Kickstart 21 er nærmeste frist 15. juni.

Music Norways tilskuddsordninger

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.

Du kan lese mer om reisetilskudd her.

Markedsføringstilskudd med formål om å øke etterspørsel, interesse og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper internasjonalt – frist 1.juni, 1. mars, 1. september og 1. desember 

Du kan lese mer om markedsføringstilskudd her.

Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.

Les mer om arrangørtilskudd her.

Kickstart 21 – Music Norway oppretter en midlertidig tilskuddsordning som skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning av samfunnet etter covid-19. Det blir nå mulig å søke om tilskuddsmidler til prosjekter som stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid. Målsetting er å øke interessen, etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt. Frist 15.juni, 15.mai, 15.august og 15.september.

Du kan lese mer om Kickstart 21 her.