Søk Music Norway-tilskudd innen 1. september

Flere av Music Norways tilskuddsordninger har frist førstkommende søndag, 1. mars.

 / 14/08/2020 /

Music Norway er eksportkontoret for norsk musikk. Stiftelsen driftes av Kulturdepartementet og deler hvert år ut penger gjennom en rekke tilskuddsordninger for å legge tilrette for musikkeksport.

De faste tilskuddsordningene har flere søknadsfrister i løpet av et år. For flere av dem er første søknadsfrist 1. september.

Music Norways faste ordninger

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.

Du kan lese mer om reisetilskudd her.

 Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.

Les mer om arrangørtilskudd her.

 Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium.

Her kan du lese mer om bransjetilskudd her.

Større lanseringer – frist 1. mars og 1. september. 
– Næringsrettet tilskudd til større internasjonale lanseringer for selskaper.

Du kan lese mer om større lanseringer her.