woman put coins to stack of coins
woman put coins to stack of coins © iStock / Photobuay

Søknadsfrist for Music Norways tilskudd

Flere av Music Norways tilskuddsordninger har frist førstkommende søndag, 1. mars.

Music Norway er eksportkontoret for norsk musikk. Stiftelsen driftes av Kulturdepartementet og deler hvert år ut penger gjennom en rekke tilskuddsordninger for å legge tilrette for musikkeksport.

De faste tilskuddsordningene har flere søknadsfrister i løpet av et år. For flere av dem er første søknadsfrist 1. mars.

Music Norways faste ordninger

Reisetilskudd til utøvere og opphavere – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om reise- og oppholdskostnader til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes.

Du kan lese mer om reisetilskudd her.

 Arrangørtilskuddsordningen til Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger og Internasjonale delegatprogram på festivaler – frist 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
– Det kan søkes om tilskudd til besøk av utenlandsk media og bransje til arenaer i Norge.
– For delegatprogrammer første halvår, kan søknadsfristen 1. desember benyttes.

Les mer om arrangørtilskudd her.

 Bransjetilskudd til markedsføringstiltak, møtevirksomhet og Bakkekontakt – frist 1. hver måned.
– Støtteapparatet kan søke om tilskudd til kjøp av PR- og markedsføringstjenester fra tredjepart ved lanseringer og/eller turné i utlandet, utgifter i forbindelse med næringsrettet møtevirksomhet, samt lengre arbeidsopphold i ett og samme territorium.

Her kan du lese mer om bransjetilskudd her.

Større lanseringer – frist 1. mars og 1. september. 
– Næringsrettet tilskudd til større internasjonale lanseringer for selskaper.

Du kan lese mer om større lanseringer her.