Sommerhilsen til TONOs medlemmer

Les adm.direktør Cato Strøms sommerhilsen.

 / 01/07/2022 /

Kjære TONO medlem,

På vegne av TONOs medlemmer er jeg glad for å kunne si at aktiviteten igjen blomstrer, og at vi sakte, men sikkert vender tilbake til det vi kan kalle «normaltilstand» i live-markedet.

Vi sier til oss selv at vi skal slutte å snakke om de to kriseårene 2020 og 2021, og det skal vi. Ikke desto mindre har det satt spor vi vil huske for alltid, og vi vil huske hvor sårbar denne bransjen er dersom lignende situasjoner skulle oppstå.

Dere har hørt til det kjedsommelige at TONO som selskap kom økonomisk godt ut av krisen, men det er fordi vi representerer medlemmer og medlemsgrupper som har sine aktiviteter i svært ulike markeder. De av våre medlemmer som har sine aktiviteter i live-markedet vil nok fortsatt merke at publikums adferd etter pandemien ikke er helt tilbake til gamle former.

På TONOs årsmøte 8. juni gjorde årsmøtet endringer i TONOs vedtekter som ledet til et enda sterkere medlemsdemokrati ved at antall stemmeberettigede medlemmer ble øket fra cairca1900 til circa 4700. Bakgrunnen er implementeringen av lov om kollektiv forvaltning som legger til rette for et styrket medlemsdemokrati og styrket medlemsdeltagelse i virksomhetens aktiviteter.

Den neste direktivimplementering som vil påvirke TONO er implementeringen av «Nett- og videresendingsdirektivet». Direktivet ble vedtatt i EU i 2019. Per i dag har Kulturdepartementet ennå ikke fremmet noen proposisjon i saken, men det er grunn til å tro at dette vil skje i løpet av året.

Direktivet er ment å skulle styrke rettighetshavernes rettigheter i en digital tid der tech-gigantene, kringkastere og distributører øver sterkt press på ulike rettighetshavergrupperinger. Vi har tro på at våre nasjonale lovgivende myndigheter benytter denne muligheten til å styrke den norske rettighetshaversiden og på den måten rette opp de uheldige side virkninger som lov om kollektiv forvaltning føret med seg.

På det globale plan, Norge inkludert, ser vi at «buyouts» er det som opptar svært mange. Mange opphavere blir møtt med krav om frikjøp av rettigheter. 29. juni lanserte Cisac en kampanje som adresserer dette. Bjørn Ulvaeus, president i Cisac, sier det slik i innledningen:

“In the post-COVID world, the issue of copyright buyouts matters more to creators than ever before. Artists, composers and authors have to be aware of their rights, understand their options and make informed choices on the way they are paid. Their future livelihoods depend on it.”

Flere kjente opphavere verden over, se sitater i kampanjen, har uttrykt sin uro for oppkjøps trenden og advarer mot å selge sine fremtidige verdier. Kampanjen finner dere her: https://international.yourmusicyourfuture.com/

Polaris Music Hub, eid av TONO, Teosto og Koda har de to siste årene hatt en kraftig økonomisk vekst etter at vi startet med direktelisensiering av digitale musikktjenester gjennom hele Europa. Vi vil nå fortsette inn i øvrige verdensdeler, og gleder oss til å se resultatene av det, og vi skal komme over vanskelighetene med ikke-latinske tegn som til nå har vært en utfordring.

Alle TONOs medlemmer ønskes en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
Cato Strøm
Adm. direktør