Spanske SGAE tilbake som CISAC-medlem

Det spanske kollektive forvaltningsselskapet SGAE er gjenopptatt som medlem i CISAC etter en omfattende reformprosess.

 / 12/03/2021 /

CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kollektive forvaltningsselskaper, kunngjorde i mai 2019 at den ekskluderte det spanske forvaltningsselskapet SGAE som medlem. Bakgrunnen var at CISAC hadde funnet at det spanske forvaltningselskapet på en rekke områder hadde en praksis som avvek fra de krav CISAC stiller til sine medlemmer. Dette dreide seg blant annet om forskjellsbehandling av rettighetshavere og uregelmessigheter i vederlagsfordelingen. Parallelt med ekskluderingen understreket CISAC at de skulle bistå og samarbeide tett med SGAE for å sørge for at det ble gjennomført endringer som ville medføre at organisasjonen ville kunne gjenopptas som CISAC-medlem.

Les nyheten på CISACs nettsider her

Omfattende reformer
Styret i CISAC besluttet i sitt styremøte den 10. mars å gjenoppta spanske SGAE som medlem i organisasjonen etter en grundig revisjon av alle de endringer som har blitt innført i selskapets praksis og virksomhet i løpet av de siste tre årene.  Reformene som har ført til at SGAE nå er akseptert tilbake som CISAC-medlemmer inkluderer:

Glad for friskmelding
TONOs administrerende direktør Cato Strøm gleder seg over nyhetene.

– Vi har fulgt nøye den prosess SGAE har vært gjennom de siste tre årene, og er glade for å høre at den oppryddingsjobben spanjolene har gjort med god bistand fra CISAC nå kan anses for å være avsluttet. Jeg vet at SGAE har tatt arbeidet med å gjenopprette sin tapte tillit med stort alvor. Med friskmeldingen fra CISAC har vi god grunn til å kunne forvente ryddig og god forretningsskikk fra SGAE heretter, sier han.