Spellemannprisen og TONO innleder samarbeid

Spellemannprisen har i samarbeid med TONO opprettet tre opphavsmannspriser.

 / 15/12/2008 /

Prisene deles ut til opphavsmennene bak musikkverkene, og det deles ut i følgende kategorier:

Opphavsmennene blir vurdert ut fra verk utgitt på CD mellom 4.12.2007 – 3.12.2008. Utgivelsene trenger ikke å være påmeldt til Spellemannprisen i andre kategorier.

Ved påmelding må det angis i hvilke av de tre kategorier man ønsker å bli vurdert. Det finnes ikke et eget påmeldingsskjema, så dette må opplyses i vedlagt brev.

Kandidater til prisene må være medlem av TONO.

Tre originaleksemplarer av albumet må sendes til TONO, og må være oss i hende innen . Ønsker man å bli vurdert til årets tekstforfatter, må det også sendes inn tre eksemplarer av teksten.

Det er kort påmeldingsfrist dette året, men det vil fra neste år være normale påmeldingsfrister til Spellemann.

Tre eksemplarer av CD og eventuelt tekst samt informasjon om hvilke av de tre kategoriene man ønskes vurdert i sendes til:

TONOPostboks 9171, Grønland0134 OSLO Egne juryer vil plukke ut tre nominerte til hver klasse. De nominerte vil bli annonsert sammen med de andre nominerte på pressekonferanse 6. januar kl.10.00 på Hotel Continental. Spellemann 2008 blir avholdt i Oslo Spektrum lørdag 24. januar, og her vil vinnerne av de enkelte klasser bli hedret!Les mer om Spellemannprisen på

Vi er glade for at våre opphavsmenn nå blir hedret med egne priser i Spellemann!

Spørsmål vedrørende Spellemannprisen rettes direkte til Spellemannprisens administrasjon på tlf. 22 22 17 88.