Spørsmål og svar om kringkastingsavregning

Avregning for kringkasting for fremføringsåret 2010 er nå utbetalt til TONOs medlemmer. Her er spørsmål og svar du måtte ha om avregningen.

 / 17/06/2011 /

En av de viktigste endringene er at vektgruppene nå er avskaffet. Hadde du alle eller de fleste av verkene dine i vektgruppe I, vil du oppleve at et fremført minutt har høyere verdi enn tidligere på de fleste av kanalene på kringkastningsområdet.

Det er viktig å se den nye avregningsmodellen under ett. Vi avregner for konserter til høsten og måten vi avregner konserter på er også endret i forhold til tidligere. Konsertvederlaget som utbetales er nå mer i samsvar med innbetalt vederlag fra konsertarrangøren, og hver konsert får sin egen minuttverdi. Dette betyr at vederlaget som utbetales til TONO-medlemmer står mer i forhold til inntektene fra konserten enn tidligere.

Urfremføringsavregning går nå automatisk. Du slipper med andre ord å sende inn skjema.

En mer detaljert gjennomgang av den nye avregningsmodellen, finner du i TONO-nytt nr. 4 2008.

Dersom du hadde flest verk i vektgruppe II eller III, er det naturlig at vederlaget blir mindre med den nye avregningsmodellen. Samtidig kan det være at verkene dine har blitt mindre fremført. Minuttverdien på de enkelte kanalene varierer dessuten fra år til år.

Vektgruppene er nå avskaffet. Det betyr at verk i vektgruppe I får en høyere avregning enn tidligere. Hadde du flest verk i vektgruppe I tidligere, kan det medføre at du får mer utbetalt i år.

Minuttverdien på de enkelte kanalene varierer dessuten fra år til år.

Minuttverdien for kjenninger er 50 % av minuttverdien for mekaniske fremføringer. Dette er en endring fra tidligere, da minuttverdien var lik den mekaniske verdien.

De tre NRK-kanalene tildeles et like stort fordelingsbeløp. Antall fremførte minutter totalt per kanal og andelen levende fremføringer i forhold til mekaniske fremføringer varierer, og skaper ulik minuttverdi for kanalene.

En fremføring avregnes som mekanisk når musikkverket blir avspilt fra en plate, cd, mc, musikkvideo etc.

En fremføring er levende når det er en liveopptreden og/eller når  fremføringen skjer til playback. Det er dessuten et krav at kringkastingsselskapet har produsert utsendelsen. For utsendelser som ikke er produsert av kringkastingsselskapet avregnes det som levende fremføring dersom utsendelsen er direktesendt (dette gjelder også eventuelle repriser). Det er imidlertid kun de to første gangene utsendelsen/produksjonen vises, at vi avregner fremføringene som levende (gjelder pr kanal). Eventuelle etterfølgende sendinger avregnes som mekanisk fremføring.

Disse kanalene ligger under engelsk territorium og blir avregnet av PRS for Music i England. Eventuelle avregninger fra disse kanalene, vil man få gjennom utlandsavregningene.

Sampling vil si at man tar utgangspunkt i en avgrenset periode (et visst antall uker) og avregner på bakgrunn av rapporter sendt fra kanalene. Dette gir et representativt utvalg, og er en mer effektiv og kostnadsbesparende måte å avregne på enn om man skulle gjort det for et helt år.

Følgende kanaler samples i år:

mPetreNRK KlassiskNRK JazzNRK FolkemusikkNRK GullNRK Super (radio)NRK Alltid nyheterTV 2 ZebraTV2 FilmkanalenTV2 Sonen

Nei. Inntektene fra lokalradio og lokal-TV blir fordelt på andre riksdekkende kanaler som vi får rapporter fra, og som i stor grad treffer de samme rettighetshaverne. Dersom vi skulle hatt rapportering fra lokalradio og lokal-TV ville kostnadene ved å avregne dette blitt for høy. Dette er en kollektiv forvaltningsbeslutning som er bestemt av TONOs tillitsvalgte.

I kringkastingsavregningen får hvert fremført verk beregnet et visst antall poeng etter fremført spilletid, om fremføringen er levende, mekanisk eller vignett, og hvilken fremføringsfaktor som gjelder for den enkelte kanal. For levende fremføringer gjelder også en tidsfaktor som tildeler poeng  i henhold til verkets fremførte spilletid. Poengverdi er fordelingssum (som tildeles hver enkelt kanal) dividert med totalt antall poeng for et bestemt område.