Statsbudsjettet: TONO deltar på budsjetthøring

TONO deltar i dag på Stortingets videokonferanseløsning om Statsbudsjettet for 2021. Du kan se det hele på nett.

 / 23/10/2020 /

Stortingets Familie- og kulturkomite arrangerer i dag en videokonferansehøring om Prop. 1 S (2020-2021). TONO og TONOs gruppeforeninger Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne skal alle holde innlegg.

Adm direktør Cato Strøm og kommunikasjonssjef Willy Martinsen skal etter planen holde TONOs innlegg fra TONO fra kl. 11.40 til 11.43.

Se program for dagen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004197

Du kan følge hele konferansen direkte ved å klikke deg inn her:
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/#sal1

Les TONOs innspill til Statsbudsjettet her: TONO om Statsbusjettet 2021