Sterke TONO-resultater i 2019

TONO omsatte i 2019 for 771 millioner kroner og hadde en kostnadsprosent på 10,5 prosent. – Det er med svært blandede følelser vi legger frem et rekordstort årsregnskap i en tid da opphavere, musikkforlag og artister opplever den største krisen noensinne på vårt felt, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

 / 25/05/2020 /

TONOs resultater for 2019 viser en brutto omsetning på kr 771 029 047, en økning fra 2019 på 9,01 %.  Resultat til fordeling til rettighetshavere etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 674 391 863. Dette utgjorde en økning på 9,88 % fra 2018. Kostnadsprosenten var 10,50 %, den laveste i selskapets 91-årige historie.

Adm. direktør i TONO, Cato Strøm. Foto: Kristian Dugstad / TONO

TONO arbeider for komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. De sanger og verk de skaper og eier gir billettinntekter til konsertarrangører og kinoer, annonseinntekter til radio og TV-kanaler og mer konkurransedyktige tilbud ut mot kundene for frisører, kjøpesentre, cafeer og utesteder. TONO er glade for å kunne forvalte et så attraktivt repertoar, og for å være et viktig knutepunkt mellom musikkskapere og musikkbrukere i nærings- og organisasjonslivet, sier adm. direktør i TONO Cato Strøm.

2019 var et spesielt år for TONO på mange måter. Vi forhandlet frem et oppgjør på over 100 millioner kroner etter Høyesterettseieren over RiksTV. Det ble vedtatt et historisk opphavsrettsdirektiv i EU-parlamentet. Vi lanserte en egen lisensieringshub sammen med våre søsterselskaper i Danmark og Finland. Vi utviklet dessuten en ny strategi for TONO som inkluderer igangsettelse av betydelige IT-relaterte utviklingsprosjekter for å styrke vårt tilbud og våre tjenester ut mot både musikkskapere og – brukere, sier Strøm.

Konsertinntektene nær doblet på fem år

TONOs konsertinntekter har nesten doblet seg på fem år, fra 56,6 millioner kroner i 2014 til 100,4 millioner kroner i 2019. RiksTV-oppgjøret på 100 millioner kroner bidro sterkt til ekstraordinært høye inntekter fra TV-distribusjon på 189 millioner kroner. Utenlandsinntektene endte på 65,4 millioner kroner. Dette er lavere enn i 2018, noe som mer skyldes periodiseringer og etterbetalinger fra utlandet vedrørende skattesaker enn mindre bruk av norsk musikk i utlandet. Nedgangen på onlineområdet fra 2018 skyldes primært at to etterbetalinger på til sammen 35 millioner kroner ga ekstraordinært høye tall i regnskapet for 2018, samtidig som en korrigering på 30 millioner trakk de regnskapsførte tallene ned for 2019. TONO ser likevel, uavhengig av slike variasjoner, at den tidligere så sterke veksten i musikkstrømmeinntekter for lengst har begynt å stagnere. Dette skyldes at større søsterselskap og store internasjonale musikkforlag direktelisensierer sine repertoarer utenom gjensidighetsavtalene. TONO, sammen med Koda (Danmark) og Teosto (Finland) har selv etablert en egen direktelisensiering av streamingtjenester gjennom lisensieringshuben Polaris Music Hub.

Koronakrisen rammer også TONO

TONO inntekter i 2019 står i sterk kontrast til den virkeligheten norsk kulturliv befinner seg i våren 2020.

– TONOs foreløpig forventede inntektstap fra mars til og ut august er på 107 millioner kroner, hvor konsert og bakgrunnsmusikkområdet rammes hardest. Dette vil slå inn for fullt for TONOs medlemmer i 2021, særlig konsertavregningen høsten 2021. TONO har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett spilt inn overfor Stortinget at opphaverne må få en rimelig andel av de midler som skal gå til musikklivet, sier Strøm.

Figur: Oversikt over TONOs inntekter i 2019

TONO hadde ved utgangen av 2019 forvaltningskontrakter med 34 233 rettighetshavere.  Det tilkom 1 650 nye rettighetshavere i 2019 hvorav 12 musikkforlag.  TONOs medlemsmasse består av ca. 20 % kvinnelige medlemmer og ca. 80 % mannlige medlemmer. Forlagsmedlemmer utgjør 1 %.

Les mer om TONOs årsresultater og last ned årsrapporten her.

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 34 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO rettighetene til mer enn 2,5 millioner opphavere i det norske territoriet.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphaverne gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon, besøk www.tono.no.

For mer informasjon:

Cato Strøm, adm. direktør i TONO, cato.strom@tono.no, mob. 922 16 319
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254