google

Ny fellesnordisk avtale med YouTube

01/10/2020

TONO og søsterselskapene Teosto (Finland), Koda (Danmark) og Stef (Island) har inngått en ny, felles avtale med YouTube gjennom selskapet Polaris Hub AB som eies av Koda, Teosto og TONO. Avtalen trer i kraft fra 1. oktober 2020.