Ny fellesnordisk avtale med YouTube

TONO og søsterselskapene Teosto (Finland), Koda (Danmark) og Stef (Island) har inngått en ny, felles avtale med YouTube gjennom selskapet Polaris Hub AB som eies av Koda, Teosto og TONO. Avtalen trer i kraft fra 1. oktober 2020.

 / 01/10/2020 /

Den nye fellesnordiske avtalen erstatter de tidligere separate avtalene mellom de ulike nordiske forvaltningsselskapene og YouTube.  Der de tidligere avtalene kun regulerte selskapenes egne repertoarer i sine hjemmemarkeder, omfatter den nye avtalen et mye større repertoar i et mye større område, herunder Europa, Midt-Østen, Afrika og deler av Asia.

– Det er helt avgjørende at musikkbruken på brukergenerte plattformer foregår i ordnede former, og er regulert etter etablerte opphavsrettslige spilleregler. Tjenester som tilgjengeliggjør beskyttet musikk og har inntekter fra disse skal ha samtykke fra opphaverne og dele av inntektene med skaperne. Vi er fornøyde med å ha blitt enige med Google om en ny avtale for YouTube etter lengre tids forhandlinger, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm, som også er styreleder for selskapet Polaris Hub AB. 

Avtalen med YouTube er den siste i en hel rekke av nye fellesnordiske avtaler for TONO, Koda, Teosto og Stef. Dette inkluderer tjenester som Facebook, SoundCloud, Apple Music og Spotify. Selskapene har siden 2019 inngått felles avtaler med digitale musikkanaler gjennom Polaris Hub, et joint venture som eies av TONO, Koda og Teosto.

Gjennom vårt nordiske forhandlingssamarbeid står vi sterkere, og ikke minst gir det klare fordeler at vi direktelisensierer vårt repertoar overfor onlinetjenester uten å gå via andre lands forvaltningsselskaper.  Vi får mer kontroll over bruken av våre medlemmers musikk på Internett, og sikrer effektiv drift, lavere kostnader og raskere utbetaling til våre medlemmer når musikken deres brukes på internett, sier Cato Strøm. 

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 35 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254.
Cato Strøm, adm.direktør i TONO, cato.strom (a) tono.no, mob. 922 16 319