omsetning

TONO omsatte for 712,4 millioner kroner i 2020

05/05/2021

Vekst i inntektene fra utlandet og online til tross: Covid-19 rammet opphavere og musikkforlag hardt, og ga TONO betydelige inntektsfall på de fleste områder i 2020. Omsetningen endte på 712,4 millioner, ned 7,61 prosent fra 2019.