Macbook_Cubase_1_foto_KD

TONO omsatte for 712,4 millioner kroner i 2020

Vekst i inntektene fra utlandet og online til tross: Covid-19 rammet opphavere og musikkforlag hardt, og ga TONO betydelige inntektsfall på de fleste områder i 2020. Omsetningen endte på 712,4 millioner, ned 7,61 prosent fra 2019.

– Nedgangen skyldes primært at 2019-resultatene var drevet opp av et betydelig erstatningsoppgjør på 100,5 millioner kroner etter en rettstvist med RiksTV, og at TONO i 2020 ble hardt rammet av covid-19-relatert inntektssvikt på de fleste områder, sier Cato Strøm, adm.direktør i TONO.


41,7 prosent lavere konsertinntekter

Den største prosentvise nedgangen kom fra kinoområdet. Tomme kinosaler ga bare 5,2 millioner kroner i inntekter til TONO, 59 prosent lavere enn året før. Også fra revyer, reiseliv og serveringsbransjen, butikker og kjøpesentre med mer gikk inntektene betydelig ned. Avlyste og utsatte konserter resulterte i konsertinntekter på bare 58,6 millioner kroner, som er 41,7 prosent lavere enn året før da de var på 100,5 millioner kroner.

– Mye av konsertinntektene i 2020 kom fra konserter holdt før covid-19-krisen, inkludert i 2019. Resultatet er de laveste konsertinntektene for TONO siden 2013, noe som rammer våre medlemmer svært hardt ettersom TONO-inntektene fra konserter er viktige inntekter for mange av våre medlemmer. Statstilskuddet på 30,5 millioner kroner vil heldigvis demme opp for noe av effekten av dette på vår konsertavregning til høsten, sier Strøm.

Sterk digital vekst – også fra utlandet

Noen områder vokste. Covid-19 ga sterk økning i abonnenter til Netflix, HBO og de andre filmstrømmetjenestene, noe som økte TONOs inntekter fra dette området med 33,5 prosent sammenliknet med 2019. Det er samtidig verdt å merke seg at TONO aldri har hatt større samlede utlandsinntekter enn i 2020. Veksten drives særlig opp av strømmetjenester som Spotify.

­- Våre komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere lyttes til i utlandet som aldri før. Det er særlig strømmetjenestene som driver opp disse inntektene, og som har gjort onlineområdet til det klart mest innbringende inntektsområdet i utlandet. Deretter følger TV, radio og så konserter. TONOs utlandsinntekter økte med hele 46 prosent, og endte på 95,7 millioner kroner, forteller Strøm.

Det er likevel noen skår i gleden, sier Strøm:

– Selv om nesten 19 000 av TONOs medlemmer hadde utlandsinntekter i 2020 er det ikke til å komme fra at det er en økonomi med mange deltakere og noen få vinnere. Dessuten forventer vi en nedgang i den globale opphaverøkonomien som følge av covid-19, og det vil høyst sannsynlig også merkes på TONO-medlemmenes inntekter fra utlandet gjennom 2021, sier Strøm. 

Rekordmange nye medlemmer

Stadig flere tegner forvaltningskontrakt med TONO. I løpet av 2020 fikk TONO 1678 nye medlemmer. 18 av disse var musikkforlag. Til sammenlikning fikk TONO i 2019 1 650 nye medlemmer, hvorav 12 var musikkforlag. Ved utløpet av 2020 hadde TONO forvaltningskontrakt med 35 910 rettighetshavere. Medlemsmassen består av bare 20 prosent kvinnelige medlemmer, selv om det er noe jevnere fordelt blant nye medlemmer. Blant de 1 678 nye medlemmene var 25 prosent kvinner. TONOs medlemmer registrerte i løpet av 2020 17 prosent flere musikkverk i TONO enn året før, totalt 35 573.

TONOs inntekter i 2020 fordelt på områder:

TONOs års- og åpenhetsrapport vil offentliggjøres på tono.no ca. 25. mai.


Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 36 000 medlemmer, men arbeider også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2020 for kr 712,4 millioner.

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm. direktør i TONO, cato.strom@tono.no, mob. 922 16 319
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254

(Saken ble oppdatert 27. mai fordi det hadde sneket seg inn feil i saken som måtte rettes.)