rapportering

Nytt samarbeid gir bedre radiorapportering

28/01/2020

Lokalradioer skal rapportere sin musikkbruk til TONO og Gramo. Nå vil et nytt rapporteringssamarbeid mellom TONO, Gramo og Norsk lokalradioforbund øke kvaliteten på rapporteringen inn til de to rettighetsorganisasjonene.