Nytt samarbeid gir bedre radiorapportering

Lokalradioer skal rapportere sin musikkbruk til TONO og Gramo. Nå vil et nytt rapporteringssamarbeid mellom TONO, Gramo og Norsk lokalradioforbund øke kvaliteten på rapporteringen inn til de to rettighetsorganisasjonene.

 / 28/01/2020 /

Lokalradioer skal rapportere sin musikkbruk til TONO og Gramo.  Nå vil et nytt rapporteringssamarbeid mellom TONO, Gramo og Norsk lokalradioforbund øke kvaliteten på rapporteringen inn til de to rettighetsorganisasjonene.

– Lokalradioene har alltid har vært forpliktet til å innrapportere musikkbruken til oss. Dessverre har det for mange vist seg å være vanskelig i praksis, kanskje særlig for de aller minste radiostasjonene. Men vi trenger jo disse rapportene for å kunne avregne mest mulig presist, sier rapporteringssjef i TONO Elin Heer, som kaller den nye løsningen en skikkelig gladnyhet.

– Med langt flere komplette rapporter over all musikkbruk i løpet av et år får vi fanget opp mer av musikkbruken på lokalradioer rundt omkring i landet. Det betyr at vi får et større mangfold i radioavregningene ettersom vi vet at en del lokalradioer er flinke til å spille lokalt repertoar, sier hun.

Frist 1. februar
Nå skal radiostasjonene rapportere inn all musikkbruk for 2019 i det nye systemet innen 1. februar.
Den tekniske løsningen er i utgangspunktet utviklet av Norsk Lokalradioforbund i samarbeid med Gramo, mens TONO har vært med fra 2019 og har bidratt til å utvikle den videre.

– Vår rolle som forbund har vært å få på plass en løsning som setter  lokalradioene i stand til å etterleve forpliktelsene i avtalen som hver konsesjonær har inngått med TONO og Gramo. I dette tilfellet vil det si å legge til rette for at våre medlemmer har tilgang på et verktøy som genererer rapporter i et riktig format, og som TONO og Gramo kan lese maskinelt, forteller Pål Lomeland, daglig leder i Norsk Lokalradioforbund.  ­

– De færreste automatiske avspillingsprogrammer som benyttes av lokalradioer er i stand til å kunne lage filer som henter ut nødvendig og påkrevd rapportinformasjon, og som TONO og Gramo vil kunne godta. Nå sørger automatiske operasjoner for at det genereres og lastes opp ferdige og godkjente musikkrapporter som går til begge organisasjoner.

Ressurssmart løsning
Elin Heer er svært tilfreds med at rapportene går automatisk, og dermed ikke legger beslag på store ressursmengder på hennes avdeling:

– Normalt ville denne mengden, med rapporter av dette omfanget fra mange titalls nye kanaler, ha medført at vi ville ha måttet ansette nye medarbeidere. Det trenger vi ikke nå, og dermed kan vi også holde kostnadene nede i TONO, som alltid er et mål for oss.

Rapporteringsverktøyet finnes her: https://www.lokalradio.no/musikkrapport/(Krever medlemsinnlogging)