video on demand

8 av 10 strømmer film og TV

16/06/2020

På fem år har andelen nordmenn som abonnerer på minst én filmstrømmetjeneste doblet seg fra 41 prosent til 77 prosent.