8 av 10 strømmer film og TV

På fem år har andelen nordmenn som abonnerer på minst én filmstrømmetjeneste doblet seg fra 41 prosent til 77 prosent.

 / 16/06/2020 /

The Polaris Nordic Digital Music Survey 2020, en stor undersøkelse om digitalt musikk- og filmkonsum i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Undersøkelsen, som har blitt gjennomført fire ganger siden 2014, utføres av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK) og Teosto (FIN).

– I 2015, tre år etter lanseringen av Netflix i Norge, oppga 41 prosent av nordmenn at de brukte filmstrømmetjenester. I 2018 var andelen 66 prosent og i 2020 har dette økt ytterligere til 77 prosent. Funnene i en kontrollundersøkelse gjennomført etter koronautbruddet tyder også på at andelen har økt marginalt etter innføringen av koronatiltakene, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

TONO er det eneste selskapet i Norge som lisensierer offentlig bruk av verdensrepertoaret av beskyttet musikk, og var i 2019 det største selskapet i norsk musikkbransje med en omsetning dette året på 771 millioner kroner. Filmstrømmetjenester er blant selskapets viktigste digitale forretningsområder.

Figur: Antall som oppgir at de abonnerer på minst én TV/filmstrømmetjeneste
(Tall i parentes er tall fra 2018, til sammenlikning)

Nordmenn ser mer enn svenskene, danskene og finnene

Med 77 prosent av de spurte er andelen nordmenn som oppgir at de abonnerer på videostrømmetjenester langt høyere enn i våre naboland. På andreplass ligger Danmark med 70 prosent, før Sverige med 68 prosent og Finland med 61 prosent. Bruken øker. Ved årsskiftet oppga nordmenn at de kikket 3,2 timer per dag. Til sammenlikning brukte Finnene, danskene og svenskene alle i gjennomsnitt 2,6 timer per dag på tjenestene. Undersøkelsen viser at tidsbruken har økt i alle land etter koronautbruddet.

Netflix overlegent størst

Andelen som i undersøkelsen svarer at de abonnerer på Netflix, Viaplay og HBO Nordic øker både i Norge og i alle de fire nordiske landene. Svarene i den norske undersøkelsen plasserer Netflix på topp, etterfulgt av HBO Nordic, TV2 Sumo og Viaplay. Hele 57% av de norske respondentene oppgir at de har Netflix-abonnement og at 41 prosent av deres daglige TV-titting foregår på Netflix.

Må sende mye av inntektene ut av landet

I takt med den enorme veksten i bruk av filmstrømmetjenester har video on demand-markedet på få år plassert seg blant TONOs viktigste digitale forretningsområder.

– Filmstrømmetjenestene betaler TONO for bruken av musikk, og vi sender penger videre til de komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag som har fått sin musikk fremført i filmer. Vi observerer at mye av den musikk som brukes i de filmer nordmenn ser på er skrevet av komponister og sangtekstforfattere fra andre land, og dermed må vi også sende brorparten av våre video on demand-inntekter til rettighetshavere i andre land. Det er synd for norske opphavere og norske musikkforlag, sier Martinsen.

TONOs avregninger vitner om gjennomgående lave norskandeler i det som blir sett av filminnhold i VOD-tjenestene. Blant tjenestene som rendyrker filmer og serier ser man norskandeler fra 1-2 prosent til opp mot 7-8 prosent.

Om TONO:
TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 34 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254. willy.martinsen@tono.no