Stipendmottakere 2011

Det er i år delt ut cirka seks millioner kroner i stipender til TONOs medlemmer. 263 personer har mottatt stipend.

 / 23/06/2011 /

TONOs stipendkomité består av to medlemmer fra NOPA, to medlemmer fra Norsk Komponistforening, ett medlem fra Norsk Musikkforleggerforening og én fri representant.

Blant søknadene som oppfylte de formelle kravene om medlemstid og søknadsfrist, ble det foretatt en helhetsvurdering med hovedvekt på følgende momenter:

Komiteen ønsker å gi stipendmottakerne mulighet og stimulans til fordyping, og har satt stipendbeløpene i den ordinære stipendordningen til det samme nivået som ved fjorårets tildeling. Fem personer mottar stipender på 100.000 kroner, tyve personer mottar 50.000 kroner, mens 200 personer mottar 20.000 kroner.

Personer som er markert med * har søkt om stipend på vegne av flere. I de tilfellene står hele tildelingsbeløpet oppført på hovedsøkers navn.

I tillegg er det 38 personer som mottar stipend på 10.000 kroner under ordningen . Unge talenter er for TONO-medlemmer opp til 21 år, og er fiansiert av NOPA og Norsk Komponistforening.

TONO-stipend 2011: