Stolte over sertifisering som god arbeidsplass

De ansatte i TONO brenner for jobben sin, og nå har TONO blitt offisielt sertifisert som et Great place to work. – Vi er stolte over å ha fått godkjentstempel på at TONO er et virkelig godt sted å jobbe, sier TONO-sjef, Karl Vestli.

 / 23/02/2024 /

Ingen bedrifter kan lykkes uten ansatte som trives. Det er svært viktig for TONO å ha en god bedriftskultur med gode arbeidsforhold og utviklingsmuligheter.

I samarbeid med Great Place To Work, som har 30 års erfaring med å utvikle arbeidsplasser, har vi det siste året gjennomført jevnlige medarbeiderundersøkelser og jobbet målrettet med å styrke TONOs tillit og kultur. Med gode resultater.

TONO er nå sertifisert som et Great Place To Work.

– Skape den gode kulturen

Gjennom Great Place To Works Trust Index kan bedrifter måle tilliten i organisasjonen, sammenlignet med erfaringer fra millioner av ansatte.

– Medarbeiderundersøkelser og gode råd fra Great Place to Work ga en tydelig retning for hva vi trengte å gjøre for å styrke kulturen vår. Hele organisasjonen har vært involvert i arbeidet, og vi har i fellesskap klart å skape den gode kulturen som bare ventet på å bli dyrket frem. Vi er stolte over å ha fått Great Place to Work sitt godkjentstempel på at TONO er et virkelig godt sted å jobbe, sier Karl Vestli.

Administrerende direktør i TONO, Karl Vestli.

Bedrifter som oppnår et gjennomsnitt på minst 70 prosent positive svar på medarbeiderundersøkelsen sertifiseres som en Great Place To Work.

Sterkt felleskap

Til tross for at TONO er inne i en periode med krevende prosjekter, omstrukturering og nye arbeidsoppgaver for mange ansatte, har utviklingen i medarbeiderundersøkelsene vært slående.

Gjennom målrettede tiltak har TONO oppnådd en styrket tiltro til ledelse, strategi og organisasjonens retning. De ansatte har en sterk indre motivasjon, og 95 prosent svarer at de opplever at de bidrar til samfunnet. 88 prosent sier at TONO er mer enn bare en jobb.

– TONOs resultater slår hull på myten om at utvikling av kultur og ledelse forutsetter tunge og tidkrevende prosesser. Med rettvendt og bevisst ledelse og gode verktøy kan store endringer oppnås på kort tid, sier Tron Kleivane, Partner og styreleder i Great Place to work Norge.

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

 

For mer informasjon:

Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy.martinsen (a) tono.no, tlf. +47 909 65 254