TONO utbetaler 256,4 millioner

Største sommerutbetaling fra TONO noensinne

Nesten 30 000 TONO-medlemmer tar del i den største juniutbetalingen noen gang. Årets sommerutbetaling er på 256,4 millioner kroner, mer enn 36 millioner kroner mer enn i fjor.

 / 07/06/2024 /

TONO er et kollektivt forvaltningsselskap. Kringkastere, strømmetjenester, konsertarrangører og så videre som vil bruke musikken TONO forvalter på vegne av 40 000 norske medlemmer og millioner av rettighetshavere fra resten av verden får TONOs tillatelse til å bruke musikken mot betaling.

Som non-profitselskap avregner vi TONO-vederlag videre til komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag i Norge og til utlandet. Den kollektive forvaltningen skaper gevinster for både skaperne og brukerne av musikk.

89,9 millioner kroner til TONOs medlemmer

Fredag 7. juni er det «lønningsdag» for TONOs medlemmer. Da avregner TONO totalt 256,4 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland. Dette markerer den største juniutbetalingen i TONOs historie.

Av de 256,4 millionene som utbetales går 89,9 millioner til 27 437 TONO-medlemmer, mens 161,4 millioner kroner går til musikkskapere i andre land. Det settes som alltid også av penger til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og verk, foreløpige uregistrerte verk, ikke medlemmer og omtvistede rettigheter. Denne gangen dreier dette seg om 5 millioner kroner.

Antallet kvinner som mottar avregning fra TONO har økt med hele 8,69 prosent sammenlignet med i fjor.

Årets juni-utbetaling har økt med totalt 36,4 millioner kroner, fra 219,9 millioner i 2023. Av dette gikk 65,8 millioner kroner til TONOs medlemmer. Sammenligningen er ikke justert for inflasjon.

Statistikk om TONO-medlemmene som får avregning

Her er noen tall og fakta om de TONO-medlemmene som får avregning nå i juni:

Avregning brutt ned på områder

Kanaler og tjenester TONO avregner i juni 2024

Radio

TV kringkasting

Konserter / «Live events»

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

Øvrig informasjon

Mitt TONO kan du til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal/område for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlasting. Du kan laste ned avregningsinformasjonen i PDF-format eller som Excel regneark. Bilagene er tilgjengelig fra menyen «dokumenter» på Mitt TONO.

TONO tar forbehold om eventuelle feil ved utbetalingen som skyldes forhold som ligger utenfor vår kontroll. Medfører en slik feil at en rettighetshaver har mottatt for stor eller for liten utbetaling, vil feilen bli korrigert ved etterbetaling eller motregning i neste utbetaling.

Denne meldingen sendes kun ut til medlemmer med registrert aktivitet på sin medlemskonto i TONO. Det gjelder også medlemmer med aktive økonomiske transporter, hvilket betyr at utbetalingen gjøres til en annen adresse enn til medlemmet selv.

Beløpsgrensen for utbetaling er kr 250,- for medlemmer med betalingsadresse i Norge og kr 1 000,- for medlemmer med betalingsadresse i utlandet. Ikke utbetalte beløp akkumuleres på medlemskonto i TONO og utbetales så snart saldo overstiger grensen.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen seks uker.