Støtte til innspilling

NKF kan yte økonomisk støtte til innspilling og utgivelse av medlemmenes musikk. Støtten kan gis til registrerte plateselskap, organisasjoner/ensembler eller medlemmer av NKF.

 / 08/02/2012 /

Søknaden må inneholde:

Hvis søker er medlem av NKF, må søknaden også inneholde informasjon om avtale med plateselskap, eventuelt intensjonsavtale.

Søknaden avgjøres av NKFs musikkfaglige utvalg.

Send inn søknad via NKFs elektroniske søknadsportal:

Om NKF

Foreningen forhandler på vegne av norske komponister om vederlag for bruk av medlemmenes musikk i en rekke sammenhenger som bl.a. utlån i bibliotek, bruk av musikk i media og offentlighet, kopiering av noter m.m.

NKF er en av gruppeforeningene i TONO.