Støtte til trykking av noter og annen verkdokumentasjon

Nå kan du søke Norsk Komponistforening om støtte til alle typer dokumentasjon som gjør verket mulig å framføre eller oppleve uten komponisten til stede.Søknadsfristen for 2011 er 1. september.

 / 17/08/2011 /

Norsk Komponistforening har i en årrekke mottatt tilskudd fra Kulturdepartementet for å administrere ordningen med støtte til trykking av noter. Ordningen ble revidert i 2008, og kriteriene sterkt utvidet for å oppnå en ordning tilpasset dagens mangfoldige virkelighet på områdene distribusjon og dokumentasjon av verk. Støtten fungerer nå i praksis som et tilskudd til alle typer dokumentasjon som gjør verket mulig å framføre eller oppleve uten komponisten til stede. I tillegg til støtte til trykking av noter, er det nå også mulig å søke om støtte til offentlig publisering og digital dokumentasjon (for eksempel med video), av tids- og stedsspesifikke verk, installasjoner og performance. Eneste prinsipielle unntak er ren lydfesting og promoteringstiltak, som dekkes av andre ordninger. Her finner du utfyllende retningslinjer for trykningsstøtte:

Ta kontakt med Norsk Komponistforening ved behov for ytterligere informasjon: