Ny styreleder og nestleder i Norsk Komponistforening

På Norsk Komponistforenings generalforsamling fredag 20. Mai ble Jørgen Karlstrøm valg til ny styreleder og Stine Sørlie til ny nestleder.

 / 24/05/2016 /
På Norsk Komponistforenings generalforsamling fredag 20. Mai ble Jørgen Karlstrøm valg til ny styreleder og Stine Sørlie til ny nestleder.

Norsk Komponistforening, som etablerte TONO i 1928, og som i dag fortsatt er en av tre gruppeforeninger i TONO, har fått ny styreleder og nestleder.

Den nye styrelederen, Jørgen Karlstrøm (1981) er freelance komponist, produsent og musiker, og er utdannet ved Norges musikkhøgskole, Hochshule für Musik «Hanns Eisler» Berlin og Griegakademiet. De siste årene har han arbeidet som studioprodusent og låtskriver i PhatCato Studios i Oslo.  Karlstrøm har i ulike perioder vært engasjert i organisasjonsliv, i styrer, komiteer og utvalg, og er også sittende varamedlem i TONOs Musikk- og Tekstfaglige Utvalg.

Den nye nestlederen, Stine Sørlie (1978), er utdannet komponist fra Gotland Tonsättarskole og Norges Musikkhøgskole, og er cand.mag i musikkvitenskap fra UiO. Hun har vært 1. vara i Komponistforeningens styre siden 2014, men vært aktiv i styrets arbeid det siste året. Hun har sittet i programkomiteen for Komponistforeningen og NOPAs Musikkforum siden 2012. Hun har  bred erfaring med musikkpolitisk arbeid, og har vært styreleder i nyMusikks komponistgruppe fra 2012-14 og styremedlem fra 2010-15. Hun har også vært aktiv i en rekke andre musikkpolitiske sammenhenger og prosjekter.

Norsk Komponistforenings styre etter generalforsamlingen 2016:

(styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen, vara for ett år)

Jørgen Karlstrøm, styreleder (ny 2016)

Stine Sørlie, nestleder (ny 2016)
Rebecka Ahvenniemi
Jan Erik Mikalsen (ny 2016)
Ørjan Matre (ny 2016)

Agnes Ida Pettersen, 1. vara (ny 2016)
Jan Martin Smørdal, 2. vara (ny 2016)

Lars Skoglund, 3, vara (gjenvalgt 2016)

 

Du kan lese mer om dette på Komponistforeningens nettsider