Foto: © Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto

TONO arbeider videre med regler for arrangering av frie verk

TONO har satt stor pris på innspillene fra folkemusikkmiljøet denne høsten. Nå har TONOs styre igangsatt et arbeid for å få et større kunnskapsgrunnlag for den videre behandlingen av temaet.

 / 15/11/2023 /

TONOs fordelingsplan ble vedtatt av TONOs medlemmer i 2010. Her er det definert at verk skrevet av komponist og tekstforfatter gis en 100 prosent andel i verket. Nye arrangementer av eksisterende, frie verk får 1/3 av komponistandelen, og ½ av komponistandelen dersom arrangementet er vurdert som en bearbeidelse.

Gjennom høsten har TONO-medlemmer som arbeider innen tradisjonsmusikk gitt innspill direkte til TONO og via media der de uttrykker bekymring for tradisjonsmusikkens fremtid. Bakgrunnen er blant annet fordelingsplanens ulike vekting av originalskrevet musikk versus arrangementer av frie verk.

Les mer om bakgrunnen for saken her: https://www.tono.no/folkemusikken-og-tono/ 

Innhenter kunnskapsgrunnlag 

TONOs styre behandlet saken i styremøtet den 13. november.

– Styret uttrykker at de setter pris på innspillene som har kommet, og understreker at de vil jobbe videre med problemstillingene som har blitt aktualisert denne høsten. Det er nå besluttet at det i perioden fremover skal innhentes et bredt kunnskapsgrunnlag der blant annet juridiske problemstillinger knyttet til åndsverkloven vil være sentralt, samt praksis i andre land, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

Ingen særregler for tradisjonsmusikk

TONO kan ikke etter lov om kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter innføre særregler for medlemmer som arbeider innen en bestemt musikkform. Det vil derfor være fordelingsplanen som helhet som vil være gjenstand for det videre arbeidet, dog med et særlig blikk på arrangementer og bearbeidelser av frie verk. 

Dersom utfallet av arbeidet blir at styret vil foreslå endringer i fordelingsplanen, vil det bli fremmet som en sak for TONOs årsmøte, ettersom det er TONOs medlemmer som vedtar fordelingsplanen.