TONO-året 2020

Hver dag er en dag for å skrive ny musikk og spille konserter. Men som TONO-medlem er det noen dager vi håper at du merker deg spesielt. Dette er TONO-året 2020.

 / 17/01/2020 /

TONO jobber hver dag for å sørge for at komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag skal få betalt når musikken deres brukes.

For at dette skal være mulig, og for å stimulere til skaping av ny musikk, har vi en rekke aktiviteter i løpet av et år. Her er listen over datoer vi håper du merker deg.

Avregning

Også i 2020 vil TONO ha fire hovedavregninger. Har du fremføringer som har blitt innrapportert og registrert hos TONO kan du vente deg avregning 23. mars, 11. juni, 1. oktober og 9. desember.

Ulike områder avregnes i disse fire hovedavregningene. Mer informasjon om dette blir publisert på TONO.no og tilsendt de aktuelle medlemmene i tilknytning til hver enkelt avregning.

Årsmøte

TONO eies og styres av medlemmene: Komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Det øverste styringsorganet er TONOs årsmøte, der styrets medlemmer og komiteer blir valgt og vedtekter kan endres.

TONOs årsmøte avholdes den 10. juni 2020. For å kunne delta på årsmøtet må man være andelshaver i samvirket TONO SA.

Frist for andelshaverne til å komme med forslag til kandidater til personvalgene på årets årsmøte er 21. februar. Disse sendes til Helene.Rognoy@tono.no.

TONO-stipendet og Unge Talenter

TONOs to stipendordninger, TONO-stipendet og Unge Talenter, er virkemidler som skal gi konkret stimulering til skapelsen av nye musikkverk og ny musikklyrikk.

I 2020 vil det søknadsportalen åpnes onsdag 11. mars. Fristen for å søke er onsdag 15. april klokken 16:00. Det vil bli informert mer om dette på TONO.no ved søknadsperiodens start.

Hvilke søknader som får innvilget stipend blir offentliggjort i slutten av mai.

Konsertregistrering

For at vi skal kunne avregne og distribuere penger mest mulig presist og effektivt trenger vi hjelp fra deg som medlem. Det er viktig at du registrerer alle nye verk i Mitt TONO etter hvert som de skrives. Konserter du spiller rapporterer du også til oss i samme tjeneste.

Frister for konsertrapportering er 1. februar for andre halvår 2019 og 1. oktober for første halvår 2020.

Dette gjør du på webtjenesten for medlemmer Mitt TONO.

TONOs Priser

TONO har delt ut EDVARD-prisen årlig (med unntak for 2009) siden 1998. Prisen deles ut til TONO-rettighetshavere i flere kategorier, som har variert gjennom årene.

De nominerte til EDVARD-prisen 2020 vil annonseres i mai. Prisene deles ut i løpet av høsten 2020. (Obs! Juryen tar i sitt arbeid utgangspunkt i urfremføringslister fra TONO og Nasjonalbiblioteket for 2019 i sitt arbeid. Det er således ikke en pris hvor opphavere selv melder inn verk for nominasjon).

TONO deler også ut «TONOs Formidlerpris», som kan deles ut til andre enn TONO-medlemmer – eksempelvis festivaler, plateselskap etc., og som har utmerket seg gjennom formidling av TONOs repertoar. Dette skjer ikke på et fastsatt tidspunkt.

Spellemannprisen 2020 deles ut 28. mars. TONO er der garantist for TONOs komponistpris og tekstforfatterprisen, og utnevner også juryen til disse.

Møt oss

Vi vil gjerne møte medlemmer og er til stede på en rekke arenaer i løpet av et år. Dette kan være bransjefestivaler som Trondheim Calling, by:Larm i Oslo, Vill Vill Vest i Bergen med flere. Vi besøker også opplæringsinstitusjoner, kontordager og seminarer med foredrag om TONOs virksomhet og opphavsrett.

Dersom du befinner deg i Oslo og har lyst til å møte TONO, er medlemmer alltid velkomne i våre lokaler i Tøyenbekken 21 på Grønland i Oslo.

For øvrig vil vi også oppfordre deg til å holde deg oppdatert på nyheter fra TONO gjennom hele året ved å besøke avlegge TONO.no jevnlige besøk, samt å følge oss i sosiale medier. Du finner oss på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og LinkedIn. Ved å følge oss her vil du også bli minnet om aktualiteter.

Fra TONOs årsmøte 2019. Foto: Kristian Dugstad