TONO avholder sitt årsmøte 6. juni

6. juni avholder TONO sitt årsmøte etter nye vedtekter

 / 29/05/2009 /

 Alle medlemmer som fyller vedtektenes krav til å være andelshavere, registreres nå automatisk som andelshavere, med mindre de selv meddeler TONO at de ikke ønsker å ha andelshaverskap. Andelshavere har etter vedtektene stemmerett og de er valgbare til tillitsverv i TONO. Vedtektene kan lastes ned fra kolonnen på høyre side, eller under nedlastinger på menyen til venstre.

Pr idag fyller følgende medlemmer kravene til andelshaverskap: