TONO avregner 124,6 millioner

I sin septemberavregning avregner TONO 124,6 millioner kroner til rettighetshavere i fremførte verk i inn- og utland.

 / 15/09/2015 /

I sin septemberavregning avregner TONO 124,6 millioner kroner til rettighetshavere i fremførte verk i inn- og utland.

Områdene det er avregnet for er:

73 mill til Norge, 48 til utlandet
Av de 124,6 millioner kronene som er avregnet går kr 73 millioner til medlemmer av TONO og kr 48  millioner til rettighetshavere i utlandet, mens kr 3,6 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter. Disse utbetales på et senere tidspunkt når disse sakene er avklart.

NCB-avregning for online
I tillegg til TONOs avregning, er det avregnet 6,6 millioner til TONOs medlemmer fra NCB, et selskap TONO eier sammen med de øvrige nordiske forvaltningsselskaper. NCB avregner på vegne av disse forvaltningsselskapene for brorparten av onlinebruk. NCB-avregningen nå i september inneholder blant annet:

Medlemsspørsmål kan rettes til medlemsservice på 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 2. november 2015.

Mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, mail: willy.martinsen@tono.no

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag nærmere 27 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis verdensrepertoaret i Norge.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

(Foto:istockphoto.com)