TONO avregner 127,2 millioner kroner

TONO avregner 127,2 millioner kroner til opphavere og musikkforlag i inn- og utland i årets fjerde ordinære kvartalsavregning. 58,8 millioner kroner av dette går til TONOs medlemmer.

 / 09/12/2020 /

TONO avregner penger til komponister, sangtekstforfattere og deres musikkforlag fire ganger i året. Desemberavregningen skiller seg fra de øvrige avregningene ved at det er her TONO avregner urfremføringer.

– TONOs inntekter i 2020 er preget av effektene av Covid-19, særlig innenfor konsertområdet. Desemberavregningen er likevel ganske uberørt av dette fordi pengene vi avregner hovedsakelig stammer fra andre områder enn konsertområdet. Vi avregner totalt 127,2 millioner kroner. Av dette går 58,8 millioner kroner til TONOs medlemmer, mens vi sender 65,5 millioner kroner til opphavere og musikkforlag i utlandet, forteller adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

Det settes som normalt også av midler til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Denne gangen dreier dette seg om 2,9 millioner kroner.

Radio og TV-avregningene

Innenfor radioområdet avregnes det for bruk av musikk i andre kvartal 2020. Konkret handler dette om avspillinger av musikk på 15 NRK-kanaler, 9 Bauer media-kanaler, og 9 kanaler under P4. Totalt avregnes det 14,4 millioner kroner fra bruk av musikk på radio. Det vil avregnes fra lokalradioområdet først til neste år. Dette skyldes at lokalradioene er hardt rammet av Covid-19, og at TONO i denne sammenheng har innvilget betalingsutsettelse.  

Fra TV-kringkasting avregner TONO for bruk av musikk i andre kvartal 2020 fra 5 NRK-kanaler, 7 TV2-kanaler og TV Norge. Vi avregner også for avspillinger av musikk på NRKs nettspiller og TV2 Sumo i første kvartal 2020. Visjon Norge bruker også musikk, og herfra avregner vi penger for fremføringer i deres sendinger i 2019.  

I 2018 vant TONO en rettsak over Riks-TV som hadde pågått i ti år. Vi avregner deler av oppgjøret nå i desember innenfor det området vi kaller TV-distribusjon. Dette området dreier seg om TV-sendinger der andre distributører enn kanalene selv tilbyr kanalene ut til publikum. Riks-TV-avregningen gjelder fremføringer på Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Fem, Max og Vox for perioden 2008-2018. Vi avregner også penger som normalt fra kanalene Fem, Max og Vox på fremført musikk i fjerde kvartal 2019. Fra områdene TV-kringkasting og TV-distribusjon avregner vi samlet totalt 39,5 millioner kroner.

TONOs avtale med filmstrømmetjenestene sørger for at TONO-medlemmer som skriver musikk i filmene du ser får betalt. I dag avregner vi blant annet for Netflix for første kvartal i år. Foto: Kristian Dugstad/TONO

Konsert og strømming

Det er høstavregningen som er TONOs store konsertavregning. Likevel, vi avregner også penger på enkelte scenefremføringer også i de øvrige tre avregningene. Det kan dreie seg om for eksempel revy og teater. Denne gangen dreier det seg hovedsakelig om etteravregninger for konserter, det vil si konserter som av ulike årsaker ikke kom med innen deadline til konsertavregningen tidligere i høst, totalt 9,6 millioner kroner.

Musikkstrømmetjenestene må ha avtaler med TONO, og vi avregner denne gangen penger for avspillinger av den musikk TONO forvalter på Spotify i juni 2020, YouTube i andre kvartal 2020 samt iTunes i første kvartal 2020.

Det er som kjent musikk i filmer, og TONO har derfor også avtaler med Video on demand-tjenester. Denne gangen dreier avregningen på dette området seg om Netflix og Viaplay i første kvartal 2020, Altibox i andre kvartal i 2020, Google Play VOD i første halvår 2020, SF Anytime for fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020, SF Kids for årene 2017-2019, Microsoft Moves & TV for hele 2019 og Norgesfilm for årene 2018 og 2019. For områdene musikk- og filmstrømming avregner vi 22,1 millioner kroner.

Øvrige områder

Har du hatt urfremføringer av musikken din i Norge i 2019 på radio, TV, konsert eller kino kan du vente deg avregning nå. På dette området avregner vi 13,9 millioner kroner. For bruk av TONO-medlemmers musikk i utlandet avregner vi 15,6 millioner kroner.  Fra salg av CD, DVD og andre fysiske formater samt synkronisering inn i ulike typer filmproduksjoner avregner vårt datterselskap i København NCB totalt 11,8 millioner kroner gjennom TONO. I tillegg kommer rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino m.m. samt korrigeringer.

Avregningen i detalj

Totalt avregnes som nevnt 127,2 millioner kroner. Nedenfor kan du se hvordan avregningen fordeler seg på ulike fremføringsområder, hvor mye vi har avregnet totalt på hvert område og hvor stor andel av dette som avregnes til TONOs medlemmer.

 Avregning per områdeTotaltMedlemmer
 Radio14 413 141,154 966 722,03
 TV39 553 344,872 644 223,28
 Online22 126 860,078 683 534,22
 Konsert9 640 993,707 102 853,13
 Kino216 691,388 275,85
 Utland15 607 534,7615 134 078,59
 Urfremføring13 887 967,2113 180 677,98
 Butikk*0,001 348,98
 NCB offline Norge11 844 983,097 129 541,07
 Alle områder totalt127 291 516,2358 851 255,13

* Dette dreier seg om en regulering.

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 35 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254.
Cato Strøm, adm.direktør i TONO, cato.strom (a) tono.no, mob. 922 16 319

Foto øverst: istock.com