TONO avregner 190 millioner kroner

Koronakrisen fører til reduserte inntekter for TONO i 2020, og vil ramme TONO-utbetalingene til norske musikkskapere og musikkforlag med full kraft i løpet av 2021. Dagens kvartalsavregning derimot – den tredje ordinære TONO-avregningen i 2020 – løftes av et svært godt konsertmarked i 2019, og er den høyeste til TONOs medlemmer noen sinne: Hele 115,5 millioner kroner.

 / 01/10/2020 /

Av TONOs fire årlige ordinære avregninger er høstavregningen tradisjonelt den største. Her avregner selskapet det aller meste av TONO-inntektene fra konsertfremføringer.
 
– For de aller fleste av TONOs medlemmer er konsertinntektene helt avgjørende, enten man står på scenen selv eller kun er komponist, låtskriver og tekstforfatter, slik jo mange av medlemmene faktisk er. Av de 190,1 millioner vi avregner totalt i dag, sender vi 69,8 millioner kroner til utlandet, men hele 115,5 millioner kroner går til TONOs medlemmer. Dette er rekordhøyt, og av disse pengene omfatter nesten 70 millioner kroner konsertavregning, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Kriserammet, men ikke omfattet av kompensasjonsordninger

TONO er også hardt rammet av koronakrisen: Avlyste og utsatte konserter har så langt betydd et inntektstap på flere titalls millioner kroner for samvirket TONO SA, som eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.  Situasjonen blir ikke mindre alvorlig ved at TONO så langt ikke har vært omfattet av noen av Kulturdepartementets kompensasjonsordninger.  Dette vil ramme TONOs medlemmer i konsertavregningen høsten 2021.

– For norske komponister, sangtekstforfatter, låtskrivere og deres musikkforlag er TONO-inntektene blant deres aller viktigste inntekter. Dagens konsertavregning stammer hovedsakelig fra konserter i 2019, og det var et rekordår. I en vanskelig tid for TONOs medlemmer er det i det minste hyggelig å kunne utbetale en rekordhøy høstavregning, sier Cato Strøm.

(Teksten fortsetter under bildet)

TONO er hardt rammet av koronakrisen, noe som vil påvirke TONO-avregningene til medlemmene for fullt gjennom 2021. 2019 var derimot et rekordår, og når TONO i dag avregner blant annet for konserter i 2019 er den derfor rekordstor. – I en vanskelig tid for TONOs medlemmer er det i det minste hyggelig å kunne utbetale en rekordhøy høstavregning, sier adm. direktør Cato Strøm.

Avregningsområdene

Innenfor radioområdet avregnes det for avspillinger fra første kvartal 2020 fra 15 NRK-kanaler, 9 Bauer Media-kanaler og 9 kanaler under P4. Situasjonen med Covid-19 påvirker dessverre innbetalingene og avregningene fra lokalradioer. Fremføringer fra dette området for første kvartal vil bli avregnet i desember. Fra radioområdet avregner TONO denne gangen totalt kr 14,4 millioner kroner, hvorav 4,8 millioner kroner går til TONOs medlemmer.

Fra bruk av musikk i ordinær TV-kringkasting avregner TONO for første kvartal 2020 fra 5 NRK-kanaler, 7 TV2-kanaler og TV Norge.  Av de 14,8 millioner kroner som avregnes på dette området, går i overkant av 2 millioner kroner til TONO-medlemmer.

Innen konsertområdet avregnes det fra tradisjonelle konserter, events og gudstjenester for fremføringer gjennom hele 2019, og det avregnes dessuten for megakonserter, teater og revy, som er områder TONO avregner hvert kvartal. På dette området avregnes i overkant av 101 millioner kroner, hvorav nesten 70 millioner kroner går til TONOs medlemmer.

Fra bruk av musikk i Strømmetjenester avregner TONO fra seks ulike tjenester denne gangen. Dette er Spotify for februar til mai 2020, YouTube for første kvartal 2020, iTunes for fjerde kvartal 2019, Apple Music for fjerde kvartal 2019 samt første kvartal 2020, Beat.no for fjerde kvartal 2019 og Beatport for første kvartal 2020.

Fra området Video on-demand avregner TONO Netflix for fjerde kvartal 2019, Viaplay for andre halvår 2019, Altibox for fjerde kvartal 2019 samt første kvartal 2020, Google Play VOD for fjerde  kvartal 2019, SF Anytime for tredje kvartal 2019 og Blockbuster for hele 2019.

Totalt for onlineområdet avregner TONO mer enn 34 millioner, hvorav ca 15,6 millioner kroner går til TONOs medlemmer. Det er viktig å være klar over at disse midlene stammer fra konsum i onlinetjenester i primært det nordiske markedet. Streaminginntekter for store deler av verden avregnes som del av utenlandsinntektene.

I tillegg avregner TONO musikk i butikk-tjenestene Play Network, Mind Moving Music og Royal Streaming, for 2019. I tillegg gjøres det også rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino m.m. samt at det gjøres korrigeringer.  

TONO avregner også for bruk av TONOs repertoar i utlandet, noe som denne gangen utgjør circa 24,5 millioner.  

Om TONO:
TONO ble stiftet i 1928, og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 34 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen (a) tono.no, mob. 909 65 254.
Cato Strøm, adm.direktør i TONO, cato.strom (a) tono.no, mob. 922 16 319