istock.com/Dougberry

TONO avregner 54,1 millioner

Denne uken avregner TONO 54,1 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland. Det avregnes også 14,7 millioner til TONOs medlemmer fra NCB.

 / 07/12/2016 /
Denne uken avregner TONO 54,1 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland. Det avregnes også 14,7 millioner til TONOs medlemmer fra NCB.

Foto: istockphoto

TONO avregner fremføringsvederlag til komponister, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland fire ganger i året. I årets siste ordinære kvartalsavregning avregnes det totalt kr 54,1 millioner.

Av dette går kr 27,3 millioner til medlemmer av TONO, kr 25,2 millioner går til rettighetshavere i utlandet, og kr 1,6 millioner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Områdene det avregnes for denne gangen er fremføringer på norsk radio og tv i andre kvartal 2016, urfremføringer i 2015, fremføringer i utlandet, Netflix for tredje kvartal 2015, VGTV for 2015 og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

I tillegg til avregningen fra TONO avregnes det også  kr 14,7 millioner til TONOs medlemmer via NCB. Dette dreier seg om iTunes for første kvartal 2016, Spotify for april og juni 2016, Google Play første kvartal 2016, Beat.no for fjerde kvartal 2015 og fysisk salg av CD, DVD etc og audiovisuell synkronisering

TONO-medlemmer kan til enhver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto på Mitt TONO. Der kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 1. februar 2017.

Mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, mail: WILLY.MARTINSEN@TONO.NO


Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 28 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis verdensrepertoaret i Norge.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som komponister og tekstforfattere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.