TONO avregner 54,4 MNOK

Totalt 54,4 millioner kroner avregnes i årets andre ordinære avregning. TONO-rettighetshavere med norsk adresse får sine vederlag utbetalt i dag.

 / 10/06/2014 /

Totalt 54,4 millioner kroner utbetales i årets andre ordinære kvartalsavregning.  TONO-rettighetshavere med norsk adresse får sine vederlag utbetalt i dag.

Er du TONO-rettighetshaver bosatt i Norge, bør du sjekke konto i dag. Utbetaling til rettighetshavere bosatt i utlandet, samt de som tilhører TONOs søsterselskaper i andre land vil gjøres i de påfølgende uker.

Områdene det avregnes for er:

• Fremføringer på radio og tv i fjerde kvartal 2013
• Sluttavregning for kringkasting i 2013
• Utlandsavregning
• Diverse online avregning
• Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer
16,8 MNOK av de 54,4 MNOK som avregnes utbetales til rettighetshavere tilknyttet TONO.

Se oversikt på «Mitt TONO»

Utbetalingene kan også inneholde avregning fra NCB. Husk at du til en hver tid kan se oversikt over saldo og alle bevegelser på din medlemskonto «Mitt TONO». Der kan du også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlasting. Du kan nå også laste ned avregningsinformasjonen i csv-format, som kan åpnes i MS Excel eller andre regneark.

Har du spørsmål om avregningen kan du ta kontakt med Medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller e-post til medlem@tono.no.

Du kan logge deg inn i «Mitt TONO» ved å klikke her