TONO avregner 54,7 millioner

Denne uken avregner TONO 54,7 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland. I tillegg avregnes det 14,2 millioner fra TONOs datterselskap NCB til TONOs medlemmer.

TONO avregner fremføringsvederlag til komponister, tekstforfattere og musikkforlag fire ganger i året. I årets siste ordinære kvartalsavregning avregner selskapet totalt kr 54,7 millioner kroner  i desember. Av dette går kr 23,6 millioner til medlemmer av TONO, kr 28,9 millioner går til rettighetshavere i utlandet og kr 2,2 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter.
Områdene det avregnes for er som følger:

 • Fremføringer på norsk radio og tv i andre kvartal 2015
 • Urfremføringer i 2014
 • Utlandsavregning
 • Discovery Channel, Animal Planet og TLC for 2014
 • Netflix for andre kvartal 2014
 • VGTV for 2014
 • Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

NCB-avregning til TONOs medlemmer
I tillegg til TONOs avregning til rettighetshavere i inn- og utland, er det avregnet 14,2 millioner til TONOs medlemmer fra NCB. NCB-avregningen nå i desember inneholder blant annet:

 • Fysisk salg (CD/DVD etc)
 • Beatport for 2012-2014
 • Google Play for fjerde kvartal 2014, og for første og andre kvartal 2015
 • iTunes for første kvartal 2015
 • Spotify for juni-juli 2015
 • Tidal/WiMP for juni-juli 2015
 • Sony Music Unlimited (omnifone) for 2013-2015
 • Microsoft X-box for andre kvartal 2015

Vær oppmerksom på at NCB-bilagene i medlemstjenesten «Mitt TONO» først vil være tilgjengelige senere denne uken.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller [email protected]. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 1. februar 2016.
Mediehenvendelser:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, mail: [email protected]


Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag nærmere 27 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis verdensrepertoaret i Norge.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i  fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: WWW.TONO.NO