TONO avregner 60,7 millioner

Ble verkene dine spilt på radio i fjor høst? Eller kanskje de har blitt streamet på Spotify eller Tidal? Da får du avregning fra TONO i dag.

 / 18/03/2016 /
TONO avregner kr 60,7 millioner i årets første ordinære kvartalsavregning til rettighetshavere i inn- og utland. I tillegg avregnes kr 5,7 millioner til TONOs medlemmer fra NCB/NMP.

TONO avregner denne uken for fremføringer på norsk radio og tv i tredje kvartal 2015, fremføringer i utlandet, Netflix for tredje kvartal 2014, Discovery-kanaler, Animal Planet og TLC for januar-september 2015 og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. Totalt dreier det seg om kr 60,7 millioner, hvorav kr 28,7 millioner avregnes til medlemmer av TONO, kr 31,1 millioner til rettighetshavere i utlandet og kr 0,9 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter.

I tillegg til avregningen fra TONO er det avregnet 5,7 millioner til TONOs medlemmer fra NCB/NMP. Dette omfatter Beat.no for tredje kvartal 2015, Google Play for tredje kvartal 2015, iTunes for andre kvartal 2015, Microsoft X-box for tredje kvartal 2015, Spotify for august-november 2015 og Tidal/WiMP for august 2015.

TONOs medlemmer kan til en hver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto på Mitt TONO.  Det er sendt ut avregningsbrev direkte til alle medlemmer som har fått avregning. Medlemsspørsmål om avregningen kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonssjef Willy Martinsen på willy.martinsen@tono.no eller mob. 909 65 254

Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 1. mai 2016.