TONO avregner 76,1 millioner

Det er tid for juniavregning, og TONO har i dag avregnet kr 76,1 millioner kroner til komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og deres musikkforlag i inn- og utland. 26,3 millioner av disse går til TONO-medlemmer.

 / 10/06/2016 /

Det er tid for juniavregning, og TONO har i dag avregnet kr 76,1 millioner kroner til komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og deres musikkforlag i inn- og utland. 26,3 millioner av disse går til TONO-medlemmer. 

Alle som har hatt bevegelse på sin medlemskonto hos TONO har i dag fått tilsendt e-post om dette til den e-postadressen som er registrert hos TONO.

TONO har nå foretatt følgende avregninger:

Totalt er det avregnet kr 76,1 millioner på ovennevnte områder i juni. Av dette går kr 26,3 millioner til medlemmer av TONO, kr 47 millioner går til rettighetshavere i utlandet, og kr 2,8 millioner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter.

I tillegg er det avregnet kr 16 millioner til TONOs medlemmer fra NCB. NCB-avregningen nå i juni inneholder blant annet:


Mitt TONO (webtjenester) kan TONO-medlemmer til enhver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.  Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige, og sendes TONO innen 1. august 2016.