TONO avregner 99,4 millioner

TONO avregner 99,4 millioner kroner denne uken. Årets siste kvartalsavregning er større enn tidligere år, og TONOs medlemmer mottar 51,9 millioner kroner. 46,8 millioner går til rettighetshavere i utlandet.

 / 10/12/2019 /

Denne uken kommer TONOs fjerde å siste kvartalsavregning i 2019. Totalt avregnes 99,4 millioner kroner til opphavere i inn- og utland. 51,9 millioner går til TONOs medlemmer mens 46,8 millioner sendes til rettighetshavere i andre land.

Som vanlig settes det av et beløp til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter. Dette utgjør denne gangen kr 700 000.

Avregningsområder

Alle NRK, Bauer Media og P4-gruppens 33 kanaler, samt lokalradio, avregnes for 2. kvartal 2019. NRK og TV2 og TV Norges TV-kanaler avregnes for samme periode. I tillegg avregnes NRKs nettspiller for 2018 og TV2 Sumo (inkludert C More og Hayu) for første halvår 2019.

Fra onlineområdet avregnes det for både video- og musikkstrømming. Spotify avregnes for juni 2019, Tidal for mars-mai 2019 og Apple Music for 1. kvartal, samme år. Både Netflix og Altibox avregnes for 1. kvartal 2019, Google Play for 2. kvartal 2019, og Viaplay for andre halvår 2018.

I tillegg kommer blant annet avregninger fra utlandet og fysisk salg av musikk.

Sist, men ikke minst tilkommer det også rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino m.m. samt korrigeringer.

Følg din avregning

På webtjenesten Mitt TONO kan TONO-medlemmer til enhver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.

Om TONO

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO har mer enn 33 000 komponister, tekstforfattere og musikkforlag som direkte medlemme.

Gjennom samarbeidsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO også rettighetene til ca 3 millioner opphavere i det norske territoriet.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte musikkverk. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphaverne gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon, besøk www.tono.no.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254