TONO-avregning 2008-1

I uke 11 vil TONO foreta årets første avregning. Avregningen innbefatter blant annet utlandsavregning samt etteravregninger for fremføringsåret 2006.

 / 10/03/2008 /

Følgende områder blir avregnet:

 Avregningen vil være på angjeldende medlemmers konto innen uke 11.

Oversikt over transaksjoner og medfølgende bilag er tilgjengelig på ved å klikke på ‘TONO-avregning’ etter å ha logget seg inn.