TONO-avregning 2008-1

Følgende områder blir avregnet:

 Avregningen vil være på angjeldende medlemmers konto innen uke 11.

Oversikt over transaksjoner og medfølgende bilag er tilgjengelig på ved å klikke på ‘TONO-avregning’ etter å ha logget seg inn.