Følgende områder blir avregnet:

 Avregningen vil være på angjeldende medlemmers konto innen uke 11.

Oversikt over transaksjoner og medfølgende bilag er tilgjengelig på ved å klikke på ‘TONO-avregning’ etter å ha logget seg inn.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0