TONO deltar i høring om åndsverklov

Regjeringen la nylig frem forslag til ny åndsverklov. I dag er det åpen høring i Stortingets Familie- og kulturkomité, og TONO skal der presentere sitt syn på lovproposisjonen ved styreleder Bendik Hofseth.

 / 09/05/2017 /

Regjeringen la nylig frem forslag til ny åndsverklov. I dag er det åpen høring i Stortingets Familie- og kulturkomité, og TONO skal der presentere sitt syn på lovproposisjonen ved styreleder Bendik Hofseth.

Foto: (Foto: Cisac/Emmanuel Berrod)

– TONO er skuffet over den lovproposisjon som foreligger. Det er hevet over tvil at loven styrker kjøper- og brukerinteressene og svekker opphaverne. Særlig §71 innebærer en dramatisk svekkelse av opphavsretten, sier adm.dir Cato Strøm i TONO.

TONO vil presentere sitt syn på åndsverkloven i en egen tekst som vi legger ut her på tono.no i kveld etter høringen. Bendik Hofseth skal holde TONOs innlegg  for Familie- og kulturkomiteen kl. 18.35, og du kan selv se dette direkte ved å følge denne linken:

https://www.stortinget.no/nett-tv
Her er programmet over dagens høring:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10004055