TONO deltok i høringsmøte om ny åndsverklov

I dag arrangerte Kulturdepartementet høringsmøte i forbindelse med utkastet til ny åndsverklov, og TONO deltok med et innlegg av adm.dir Cato Strøm.

 / 23/01/2017 /
I dag arrangerte Kulturdepartementet høringsmøte i forbindelse med utkastet til ny åndsverklov, og TONO deltok med et innlegg av adm.dir Cato Strøm.

Foto øverst: Lars Igesund/Norsk Komponistforening

Møtet ble arrangert av Kulturdepartementet for at høringsinstansene skulle få mulighet til å utdype sine høringssvar.

På talelisten stod representanter for en lang rekke virksomheter fra rettighetshaverorganisasjoner og brukerinteresser, deriblant BONO, Discovery Networks Norway, Forskerforbundet, Kopinor, TONO m.m. Fra TONO holdt adm. dir Cato Strøm et innlegg. TONO leverte også høringssvar i september.

Du kan lese TONOs høringssvar her (pdf fra Kulturdepartementets nettsider)

Her er en oversikt over alle høringssvarene (link til Kulturdepartementets nettsider)

Dagens høringsmøte ble streamet på nett. Du kan se et opptak fra Kulturdepartementets nettsider her.