TONO er 85 år!

For norske komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag er 27. november 2013 en merkedag. Dagen markerer nemlig at det er gått nøyaktig 85 år siden TONO så dagens lys.

 / 27/11/2013 /

Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer TONO med dagen:

– TONO har hatt en uvurderlig betydning for norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag gjennom sine 85 år. TONO legger til rette for bruk av musikk i det norske samfunnet, og sørger for at opphavspersonene får rettmessig betalt for bruken av sine verker. På den måten har TONO stimulert til skaping av stadig ny musikk, til glede for hele samfunnet. Jeg gratulerer både TONO, alle norske opphavspersoner og det norske folk med TONOs 85-årsjubileum, sier hun. TONO forvalter verdensrepertoaret av musikk i Norge, men ikke minst hører per november 2013 mer enn 24 000 musikkskrivende nordmenn til i TONO.  Dette omfatter alt fra våre mest kjente og folkekjære komponister og låtskrivere til de som skriver sanger til hobbybandet eller det lokale koret: – TONO er i dag på mange måter en folkebevegelse av komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag. Det de alle har felles, er et stort engasjement for å uttrykke seg gjennom musikk og tekst, og for å berike andre menneskers liv med det de har på hjertet, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm. TONO er er et av de ledende forvaltningsselskapene for musikkverk i verden med et solid og innarbeidet apparat, gode internasjonale relasjoner, en stor medlems- og kundemasse og en aktiv samarbeidspartner med tilbydere av musikk på Internett, hvor musikkonsum i stadig sterkere grad foregår:

– I TONOs 85. år er jeg glad for å kunne si at TONO er blant de forvaltningsselskapene i Europa som har lykkes i å tilpasse seg de endrede forutsetninger som den digitale hverdagen har utfordret oss på. Det har ikke kunne skje uten dyktige medarbeidere og dedikerte tillitsvalgte komponister, tekstforfattere og musikkforleggere. Jeg vil også nevne viktigheten av et nordisk samarbeid der vi ved å arbeide sammen har utviklet «state of the art»- systemer som muliggjør effektiv rettighetsforvaltning på kryss av landegrensene, sier han. Cato Strøm, adm. dir i TONO, e-post: , mob: 922 16 319 Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, e-post: , mob. 909 65 254