TONO går over til ny verksdatabase

I midten av oktober går TONO over til ny verksdatabase. I en kort periode medfører dette redusert funksjonalitet på innloggingstjenesten ”Mitt TONO”.

 / 24/09/2015 /

I midten av oktober går TONO over til ny verksdatabase. I en kort periode medfører dette redusert funksjonalitet på innloggingstjenesten ”Mitt TONO”.

TONO har i lengre tid arbeidet med å ta i bruk et nytt verksdatabasesystem. Nå er vi i fasen hvor systemet faktisk implementeres. Dette får noen konsekvenser for deg som er bruker av tjenesten Mitt TONO. Mer om dette lenger ned.

Det nye systemet heter ICE, og eies av TONOs søsterselskaper PRS (England), GEMA (Tyskland) og STIM (Sverige). Systemet er dermed utviklet av vår egen bransje, og TONO går inn i systemet sammen med danske KODA og finske Teosto.

Formålet med å gå over til ICE er på en effektiv og god måte å kunne administrere de store datamengder som kreves for å kunne utbetale vederlag til musikkskapere og musikkforlag når musikken de eier fremføres offentlig.

I ICE sin database ligger per i dag mer enn 170 000 internasjonale komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, med mer enn 19 millioner eksisterende verk og 2,8 millioner nyregistrere verk per år. Når TONO nå går inn i ICE sammen med KODA og Teosto vil ICE-verksdatabasen inneholde mer enn 25 millioner verk.

Viktig informasjon
Frem til midten av oktober vil du kunne bruke Mitt TONO som vanlig. De verk som er registrert frem til 25. september vil ikke være synlig før det nye systemet er i produksjon i midten av oktober.  Merk deg for øvrig at det i perioden frem til midten av oktober (tentativt 12. oktober) ikke vil være mulig å opprette ny brukerprofil på Mitt TONO.

I perioden fra 25. september kl 17 og frem til midten av oktober vil det ikke være mulig å rapportere konserter eller å anmelde nye verk i Mitt TONO. Som en følge av dette utsetter TONO fristen for rapportering av konserter fra første halvår 2015 fra 1. oktober til 1. november.

Det vil heller ikke være mulig å endre brukernavn og passord i denne perioden. Har du glemt passordet, vil du få tildelt et midlertidig passord med gyldighet ut døgnet.

Du kan likevel logge deg på og se dine avregningsbilag og verk.

Fordelene ved å gå over til ICE
Overgangen til ICE-verksdatabasen betyr at TONO kan spare tid på å identifisere en stor del av det internasjonale repertoaret, samt at TONOs repertoar blir bedre eksponert overfor de øvrige forvaltningsselskaper som benytter ICE. En annen stor og viktig fordel er at det nå er seks ulike forvaltningsselskaper som deler én verksdatabase. Overgangen vil også bety at vi kan styrke vår service, og sikre at våre utbetalinger på tvers av landegrensene har optimal kvalitet.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med overgangen til ICE-verksdatabasen, er du hjertelig velkommen til å kontakte Medlemsservice på medlem@tono.no eller på telefon 22 05 72 80.
Les mer om ICE på deres nettsider.

(Foto:Istockphoto.com)